Welke CO²– waarden gebruiken vanaf 2021?

Welke CO²– waarden gebruiken vanaf 2021?

Zoals de meeste ondertussen weten is de hele wagenfiscaliteit sinds begin dit jaar grondig hervormd waarbij iedere gram CO²-uitstoot zorgt voor een andere aftrekbaarheid van een voertuig. De FOD Financiën heeft de CO²-waarden die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de aftrekbaarheid en het VAA verduidelijkt. Voor CO²-bijdragen en andere regionale belastingen is op dit moment nog niets beslist.

VAA en aftrekbaarheid.

Er zal dus rekening moeten worden gehouden met volgende waarden:
• NEDC 1.0 CO² als het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
• WLTP CO² als het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
• NEDC 2.0 CO² OF WLTP CO² (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC- als een WLTP-waarde heeft.

De waarden die geldig zijn voor een voertuig, staan steeds vermeld op het gelijkvormigheidsattest. Let wel op, deze berekening blijft van kracht totdat de nieuwe federale regering beslist om dit aan te passen, dus enige nuancering is zeker op zijn plaats.

CO2-bijdrage (of solidariteitsbijdrage).

Met betrekking tot de Solidariteitsbijdrage, die ook gebaseerd is op de CO², ligt de bevoegdheid niet bij de minister van Financiën (Alexander De Croo, Open Vld), maar bij de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Maggie De Block, Open Vld). Hier omtrent is nog beslissing genomen en blijven dus de huidige regels van kracht.

BIV en verkeersbelasting.

De gewesten zijn verantwoordelijk voor de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de jaarlijkse verkeersbelasting – en ook voor de ecomalus. Tot op heden is hier nog geen definitieve beslissing in genomen.

Zie jij door het bos de bomen nog niet? Vraag het aan onze specialist.