Elektrificeer je wagenpark nu (en niet morgen)!

Elektrificeer je wagenpark nu (en niet morgen)!

Ons wagenpark omzetten naar hybride of elektrische modellen is te duur, het rijbereik is te laag, er zijn niet genoeg laadpalen, dat fiscaal voordeel blijft niet duren... dit zijn de meest gehoorde bezwaren wanneer ik het heb over elektrificatie met wagenparkbeheerders. Zijn deze bezwaren terecht?

Elektrische - of hybridevoertuigen zijn te duur!

Veel bedrijven staren zich nog altijd blind op de aankoopprijs van een voertuig. Beter kan je kijken naar de werkelijke kostprijs van je wagenpark op basis van een TCO berekening (total cost of ownership). Wanneer je rekening houdt met alle kosten (onderhoud, verzekering, taksen…), restwaardes en de fiscale aftrekbaarheid die van toepassing is, zal je zien dat hybride of elektrische voertuigen vaak goedkoper zijn dan wagens met een traditionele verbrandingsmotor. Bovendien betalen werknemers minder voordeel alle aard waardoor ze meer netto – loon overhouden zonder dat je als werkgever opslag hoeft te geven.

Het rijbereik is veel te laag!

De huidige generatie elektrische voertuigen rijden makkelijk 350 km of meer met een volle batterij. Enkel verre verplaatsingen (vakanties) vergen enige planning voor vertrek. Wanneer we kijken langs het Europees wegennet, kan je op de meeste plaatsten laden. Indien dit toch een struikelblok blijkt te zijn voor u en uw werknemers, is een hybridevoertuig het ideale alternatief. Je hebt alle fiscale voordelen (tot 100 % aftrekbaar), maar indien nodig kan je terugvallen op een verbrandingsmotor.

Er zijn veel te weinig publieke laadpalen!

70 % van de laadbeurten vinden thuis plaats, 20 % op het werk en amper 10 % publiek. Natuurlijk is een goede laadinfrastructuur op het bedrijf als thuis essentieel. Dit vergt uiteraard een bepaalde investering maar deze investering mag je ook weer 100 % fiscaal inbrengen. Op termijn zal je toch verplicht worden als bedrijf om laadmogelijkheden aan te bieden aan uw werknemers, dus de investering zal vroeg of laad zeker moeten gebeuren.

Het fiscale gunstregime zal toch niet blijven duren!

Wanneer iedere bedrijfswagen elektrisch is, kan je er inderdaad vanuit gaan dat het fiscale aspect door de overheid herbekeken zal worden. Je zal als bedrijf op termijn toch verplicht worden om te elektrificeren. Hoe sneller je omschakelt, hoe langer je kan genieten van de fiscale voordelen.